Een typisch proces van aanvraag tot oplevering kan er als volgt uit zien:

> Aanvraag

Ik ontvang een prijsaanvraag met daarin alle informatie die ik nodig kan hebben voor het maken van een prijsopgaaf. Denk aan gegevens zoals schetsen, doel van het project/object, aantal stuks en eventuele vervolgstappen. Ook geeft u aan hoe de print nabewerkt mag worden, of er evt. een NDA rust op het ontwerp / idee en voor welke datum u de realisatie wenst.

< Prijsopgave

Als ik voldoende gegevens heb zal ik een prijsopgave doen. Zo niet, dan kan ik via telefoon, whatsapp of email meer informatie vragen. In de prijsopgave ontvangt u van mij ook de beoogde planning en indien mogelijk, een vaste prijs voor het hele traject en een schets van de beoogde uitvoering.

> Akkoord

We overleggen over de aanvang, uitwerking en details, u geeft akkoord op de prijsopgave met evt. een wijziging of suggesties en ik ga aan de slag.

Nieuw sociaal akkoord - Trust Advocaten | Helmond, Geldrop

< 3D model

U ontvangt een 3D model dat u in uw browser kan bekijken. Hier kunt u zien of ik uw idee juist heb geïnterpreteerd en of de uitwerking u aanstaat. Eventueel kan ik nu e.e.a. aanpassen.

< Prototype

Ik print een eerste prototype om te zien of alles past, de sterkte voldoende is, de printbaarheid in orde is en alles werkt naar behoren. Dit proces kan 1 of meer iteraties duren, totdat ik tevreden ben. Het prototype kan in overleg opgestuurd worden of wellicht is een foto of filmpje voldoende.

Na inspectie van het prototype kunt u wensen opgeven voor verbetering of misschien is het prototype wel helemaal naar wens. Hier betaalt u 50% van de overeengekomen prijs

> productie

U geeft akkoord op de productie en ik start de productie van 1 of meer 3D prints. De productie kan indien nodig over verschillende locaties verdeeld worden.

De producten worden opgestuurd en u bent blij. Na ontvangst van de producten betaalt u de rest van de prijs.

Kunt u zich vinden in deze aanpak dan nodig ik u uit om een aanvraag in te dienen of om vrijblijvend contact op te nemen.